รูปแบบงานใหม่ของคนขี่มอเตอร์ไซต์ส่งอาหาร
JELI report 2018